ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร
Research InterestGynecologic Oncology
Clinical InterestGynecologic Oncology
DegreesDoctor of Medicine

Chulalongkorn University
Internships-
ResidenciesObstetrics and Gynaecology

King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok
FellowshipsGynecologic Oncology

King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok

Thai Board in Obstetrics and Gynaecology

Thai Board in Gynaecologic Oncology

Thai Board in Family Medicine

The Medical Council of Thailand

The Medical Association of Thailand

Royal Thai College of Obstetrics and Gynaecology

Thai Gynecologic Cancer Society