กลุ่มแพทย์โรคหัวใจทารกในครรภ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุม

First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group    “Fetal Echocardiography: From basic to current practice”

ดูรายละเอียดงานได้ที่


Category: News , ในประเทศ