ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 07.45-09.00 น.
ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ตึกอุปการเวชชกิจ ชั้น 6

[download id=”2018″]