เมนู

งานปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

งานปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมบรรพต ตึกอุปการเ

ขอเชิญสตรีตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ ร่วมเข้าฟังการอภิปรายการฝากครรภ์

“โรงเรียนคุณแม่” ขอเชิญสตรีตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายภาคประชาชน จัดขึ้นโดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

งานปัจฉิมนิเทศ แพทยประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2557

งานปัจฉิมนิเทศ แพทยประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ.ห้องประชุมจ

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระนานาชาติ 100 รูป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ สำนักงานเขตปทุมวันและตลาดสามย่าน ขอเชิญชาวจุฬาฯ ชุมชนชาวสามย่าน และผู้สนใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

PETROMAT เตรียมพร้อมผลิตผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ร่วมประชุมปรึ

“พลังงานแสงอาทิตย์” พลังงานทางเลือกที่ดีของไทย

ผศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  กล่าวถึงผลง

การประกวดดนตรี CU Symphony Orchestra Solo Competition 2015

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดการประกวดดนตรี CU

สัมมนาวิชาการ “เอเชีย : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในก้าวย่างสหัสวรรษใหม่”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “เอเชีย : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในก้าวย่างสหัสวรรษใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง