เมนู

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2560 OB&GYN UPDATE 2017

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน  ดาวน์โหลดตารางการประชุมและแผนที่การจัดงาน

ขอเรียนเชิญฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” โดย รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 256