เมนู

ขอเรียนเชิญฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” โดย รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 256

First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group

กลุ่มแพทย์โรคหัวใจทารกในครรภ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุม First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group    “Fetal Echocardiography: From basic to current prac

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 “Working Together to The Best Matern

ตารางการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: Women’s Health Care Sufficiency (การดูแลสุขภาพสตรีอย่างพอเพียง) ระหว่างวันพุธที่ 26 –วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว

Refresher course จัดโดย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคาร อุปการเวชชกิจ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ภาควิชา/ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ