เมนู

มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท

วันจันทร์ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ

‘กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้’ รพ.จุฬาฯ ชวนบริจาคครั้งละ 100 บ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ“กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์

นางรัศมี ศศะภูริ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานของฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พศ.2560 นางรัศมี  ศศะภูริ  บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานของฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยมี รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ รักษาการหัวหน