เมนู

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระนานาชาติ 100 รูป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ สำนักงานเขตปทุมวันและตลาดสามย่าน ขอเชิญชาวจุฬาฯ ชุมชนชาวสามย่าน และผู้สนใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

PETROMAT เตรียมพร้อมผลิตผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ  รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ร่วมประชุมปรึ

“พลังงานแสงอาทิตย์” พลังงานทางเลือกที่ดีของไทย

ผศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  กล่าวถึงผลง

การประกวดดนตรี CU Symphony Orchestra Solo Competition 2015

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดการประกวดดนตรี CU

สัมมนาวิชาการ “เอเชีย : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในก้าวย่างสหัสวรรษใหม่”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “เอเชีย : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในก้าวย่างสหัสวรรษใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลั

ภาพกิจกรรม : “ห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอดเชื้อระดับสูง : คลาสหนึ่งหมื่น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอดเชื้อระดับสูง : คลาสหนึ่งหมื่น” ( Cardiothoracic Operating Theater Integaration : CLA

ภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔ มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ ดร.

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่ Park@Siam สยามสแควร์

ส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 58 รูป พร้อมร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2