เมนู

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลั

ภาพกิจกรรม : “ห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอดเชื้อระดับสูง : คลาสหนึ่งหมื่น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอดเชื้อระดับสูง : คลาสหนึ่งหมื่น” ( Cardiothoracic Operating Theater Integaration : CLA

ภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔ มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ ดร.

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่ Park@Siam สยามสแควร์

ส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 58 รูป พร้อมร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เรื่อง “สตรีในสื่อ”

ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ 37 ประกาศยกย่อง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาต

จุฬาฯ ประเมินผล “โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนของประชากรสูงอายุยังคงเพิ่