เมนู

‘กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้’ รพ.จุฬาฯ ชวนบริจาคครั้งละ 100 บ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ“กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine

ขอเรียนเชิญฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” โดย รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ Digital medical record ” วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 256

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกขอเชิญเข้าร่วมประขุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 “Working Together to The Best Matern