เมนู

Sentinel Lymph Node Biopsy in Gynecologic Cancer: HOPE or HYPE

Sentinel Lymph Node Mapping in Gynecologic Cancer HOPE or HPYE Webinar 5 November 2021 Speakers: Professor Michael Frumovitz Associate Professor Atthapon Jaishuen Associate Profess

ขอเชิญร่วมงานประชุม Miss Transgender 1st Meeting 2021

ห้องประชุมจรัญพัฒน์ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อขอรายละเอียด และส่งใบลงทะเบียนได้ที่ อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ, คุณสุดาทิพย์ ชูชัยเจริญกิจ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยของคณาจารย์ดีเด่น

รางวัลผลงานวิจัยของคณาจารย์ดีเด่น 1. ผลงานวิจัยดีเด่นทั้งคุณภาพและปริมาณ อันดับ 1 รางวัลเงินทุน หม่อมหลวง เกษตร สนิทวงศ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชินา โอฬารรัตนพันธ์ 2. ผล

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนวิชาการ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ และคุณหญิง”

1. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชินา โอฬารรัตนพันธ์ 2. แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 3 แพทย์หญิง เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ 3. แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที

สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ขอเรียนเชิญประชุมในหัวข้อ Sentinel Lymph Node Biopsy in Gynecologic Cancer: HOPE or HYPE

  สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญประชุมในหัวข้อ Sentinel Lymph N

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม OB&GYN2021

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบลงทะเบียน OB&GYN 2021