เมนู

ขอเชิญร่วมงานประชุม Reproductive Medicine Training Course 2019

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมประจำปี 2561 รอบที่2cu

เนื่องด้วยสาขาวิชาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีประจำปี 2561 รอบที่2 ระหว่างวันที่  23 มีนาคม พศ.2561 ถึง 29มีนาคม

มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท

วันจันทร์ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ ได้กรุณามอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๙๕๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ

‘กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้’ รพ.จุฬาฯ ชวนบริจาคครั้งละ 100 บ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ“กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์