เมนู

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2568 จำนวน 12 ตำแหน่ง (รับแพทย์อิสระไม่เกิน 6 ตำแหน่ง) เปิดรับสมัค

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

!!! Download ใบสมัครได้เลยค่ะ !!! รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวริษฐา(ชมพู่) โทร. 02-2564000 ต่อ 80975 ^^ มาสมัครกันเยอะๆนะคะ ^^

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

!!! Download ใบสมัครได้เลยค่ะ !!! รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวริษฐา(ชมพู่) โทร. 02-2564000 ต่อ 80975 ^^ มาสมัครกันเยอะๆนะคะ ^^