ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
Research InterestGynecologic Oncology
Gynecologic Pathology
Gynecologic Cytology
Cervical Cytology
Clinical InterestGynecologic Oncology
DegreesYear 2002, Doctor of medicine, M.D. Second-class honors, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

-Member of the Royal College of Pathologists of Thailand
-Member of the Thai Gynecologic Cancer Society
-Member of the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
InternshipsMaharaj Hospital, NakornSriThammarat, Thailand
ResidenciesYear 2005-2008, Residency Training in Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

Year 2012-2015, Residency Training in Anatomical Pathology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
FellowshipsYear2008-2010, Fellowship Training in Gynecologic Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

Year 2016, Clinical Collaborator in Gynecologic Pathology at Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, United States of America

Year 2017, Clinical Observership in Gynecologic Pathology and Oncology at Kyoto University Hospital, Kyoto University Schoolo of Medicine, Kyoto, Japan