ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
Research Interest- Infertility

-Reproductive Endocrinology

- Fertility Preservation
Clinical Interest- Obstetrics and Gynecology

- Reproductive Endocrinology

- Infertility

- Gynecologic Endoscopy

- Fertility Preservation
DegreesChulalongkorn University, M.D. (First class Honors), 1997

MSc by Research in Reproductive Biology, University of Edinburgh, 2010
ResidenciesChulalongkorn University, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Obstetrics and Gynecology, 2000-2003
FellowshipsChulalongkorn University, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Reproductive Medicine, 2003-2005

Board of Obstetrics and Gynecology, 2003

Diploma of Thai Sub-board in Reproductive Medicine,  the Royal Thai College of Obstetrics and Gynaecology, 2005

The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists