ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์
Research Interestมะเร็งนรีเวช
Clinical Interestมะเร็งนรีเวช
Degrees- Doctor of Medicine Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, MD 2001
- Membership, Thai Gynecologic Cancer Society
Residencies2004-2007 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Fellowships2007-2009 Gynecologic oncology unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2015 Attending in Advanced Laparoscopic surgery program at Kurashiki Medical Center