สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญประชุมในหัวข้อ Sentinel Lymph Node Biopsy in Gynecologic Cancer: HOPE or HYPE

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น. (เวลาประเทศไทย)
โดย
Professor Michael Frumovitz
รศ.นพ. อรรถพล ใจชื่น
รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
อ. พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
โดยประชุมในรูปแบบ Online
สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://www.zipeventapp.com/e/Sentinel-lymph-node-biopsy-in-gynecologic-cancer

 

 


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์