เนื่องด้วยสาขาวิชาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศ่าสตร์เชิงกรานสตรีประจำปี 2561 รอบที่2 ระหว่างวันที่  23 มีนาคม พศ.2561 ถึง 29มีนาคม พศ.2561 โดยกำหนดวันสัมภาษณ์ในวันที่ 30  มีนาคม พศ.2561 ณ ห้องประชุมเล็ก  ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ตึก อุปการเวชกิจ รพ จุฬาลงกรณ์

โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้น 7 ตึก อุปการเวชกิจ รพ จุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564000 ต่อ 2114


Category: News , ข่าวประชาสัมพันธ์