ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.กิตติคุณ นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์
Research Interest-
Clinical Interest-
Degrees-
Residencies-
Fellowships-