ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน
Research Interest-
Clinical Interest-
Degrees-
Residencies-
Fellowships-
E-mail-