ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.สุรางค์ ตรีรัตนชาติ
Research InterestGynecologic oncology
Gynecologic pathology
Clinical InterestObstetrics and Gynecology
Gynecologic pathology
DegreesDoctor of Medicine
Chulalongkorn University, Bangkok 1979-1984
ResidenciesDepartment of Obstetrics and Gynecology , Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Medical School, 1988-1991
Department of Pathology, Faculty of Medicine , Chulalongkorn University Medical school, 1992-1995
FellowshipsDepartment of Pathology, Massachusette General Hospital , Harvard University, Research fellow, 1997-1998

Thai Board in Obstetrics and Gynecology,1991

Thai Board In Anatomical Pathology, 1995

Certificate in Gynecologic Pathology, Department of Pathology,Massachusette General Hospital , Harvard University, 1998

The Medical Council of Thailand

Full Registration Licence No : 12437

Chulalongkorn University Medical School

The Royal College of Obstetrics and Gynecologist of Thailand

The Royal College of Pathologist of Thailand