ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

จำนวน 12 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม คุณลักขณา Line ID : @279mnkhw

คุณสุภารัตน์ / คุณลักขณา โทร : 02-256-4000 ต่อ 92070 , 92112
ดาวน์โหลด ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ได้ที่นี่


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์