ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine Division) ในปีการศึกษา  256 

ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทาง suda_shoo@hotmail.comหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่       คุณสุดาทิพย์  เบอร์โทร. 02-256-4000 ต่อ 2072    

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  31 สิงหาคม 2563


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์