ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม คุณสิภาลักษณ์ ธนชัยเลิศเวคิน E-mail: noiurogyn@gmail.com

โทร : 02-256-4000 ต่อ 2123


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์