ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

จำนวน 12 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม คุณลักขณา Line ID : lakanajamsai

คุณสุภารัตน์ / คุณลักขณา โทร : 02-256-4000 ต่อ 92070 , 92112


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์