ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2011

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2012

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2013

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2014