งานปัจฉิมนิเทศ แพทยประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ.ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ตึกไนติงเกล ชั้น 3

IMG_4278

IMG_4256

IMG_4271

IMG_4286

IMG_4293

IMG_4309

IMG_4340

IMG_4348

IMG_4353

IMG_4408

IMG_4409

IMG_4428


Category: News

Tags: