งานปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมบรรพต ตึกอุปการเวชชกิจ ชั้น 6

IMG_4348

1434677922002

1434677923470

1434677925032

1434677933815

1434677931704


Category: News