สถานที่ : ภปร. ชั้น 7
เวลาทำการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00-15.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2256-5304