สถานที่ : ตึก ภปร. ชั้น 7
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00-12.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2256-5294