สถานที่ : ตึก ภปร. ชั้น 7
เวลาทำการ : วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2256-5304