สถานที่ : ตึก ภปร. ชั้น 7
เวลาทำการ : วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00-16.00 น. ,วันพุธ Mole Clinic ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2256-5304