“โรงเรียนคุณแม่”

ขอเชิญสตรีตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปรายภาคประชาชน จัดขึ้นโดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.00-12.30 น. เริ่มลงทะเบียน 8.00  บรรยาย 8.30

สถานที่

ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วิทยากร

รศ.นพ.บุญชัย  เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ.สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ

รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี  จิตตินันทน์

พญ.สุธีรา  เอื้อไพโรจน์กิจ

พิธีกร

นพ.สมิทธิ์  อารยะสกุล (หมอโอ๊ค) , คุณปาณิสรา  อารยะสกุล(โอปอล์)

หัวข้อการอภิปราย

การฝากครรภ์และการปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์

สัมภาษณ์คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ทำอย่างไรถึงผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนั้นได้

การเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดและการปฏิบัติตัวหลังคลอด

การดูแลทารกแรกเกิดและวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ

เข้าร่วมฟังการอภิปรายได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

Website

http://www.cu-obgyn.com ,http://www.chulalongkornhospital.go.th

Facebook

Chulamotherclass

และส่งใบสมัครมาที่ Email: chulamotherclass@gmail.com  หรือ  Fax: 02-251-9933 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุภารัตน์ ปฏิภาณเฉียบ  โทรศัพท์ (02) 256-4175 ,(02) 256-4288 หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

แผนที่เดินการทาง

Map_OrPorRor

ดาวน์โหลด ใบสมัคร เข้าร่วมฟังการอภิปราย “โรงเรียนคุณแม่”

[download id=”1755″]

 


Category: News