ห้องประชุมจรัญพัฒน์ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อขอรายละเอียด และส่งใบลงทะเบียนได้ที่
อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ, คุณสุดาทิพย์ ชูชัยเจริญกิจ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 097-269-5912, 02-256-4000 ต่อ 2072
E-mail: suda_shoo@hotmail.com
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cu-obgyn.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร Miss Transgender 1st Meeting 2021 ได้ที่นี่

 

 


Category: ข่าวประชาสัมพันธ์