รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ปีที่ 1

พญ.จาริกา วัตราเศรษฐ์ Jarika Vatrasresth
พญ.ธัญญ์นภัส อภิณัฐหิรัญโชติ Thunnapas Apinuthirunchot
นพ.ศุภณัฐ บุรินทร์กุล Supanat Burinkul

ปีที่ 2

นพ.เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา Keathisak Boomsimma
พญ.กมลรัตน์ ดาวอุดม Kamolrat Daoudom
นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล Thanapob Bumphenkiatikul


สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ปีที่ 1

พญ.ปริชญา หอมทรัพย์ Pitchaya Homsup
พญ. รุจิรา มโนรมย์ภัทรสาร Rujira Manorompattarasan
พญ.ลลิตา โฆษิตวรกิจกุล Lalita Kositworakitkun

ปีที่ 2

พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร Manasawee Srisuttayasathien
พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์ Apiradee Uthaipaisanwong


สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ปีที่ 1

พญ.ปาณิสรา นิยมแย้ม Panisara Niyomyam
พญ.วาสินี เฑียรทอง Wasinee Tianthong
พญ.สุชาดา เอื้อจงมานี Suchada Erjongmanee

ปีที่ 2

พญ.สิริพร ไตรนาค Siriporn Trainak
พญ.ณัฐวดี ต่อดำรงค์ Natavadee Todumrong
พญ.อนัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ Ananya Trongpisutsak


สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ปีที่ 1

พญ.ภัคจิรา เอี่ยวเจริญ Puckjira Iaocharoen

ปีที่ 2

พญ.กีรติ เชียงทอง Keerati Chiengthong